Skúsenosti získané za 33 rokov kvalitných IT služieb sú našou najcennejšou devízou, ktorú využívame pri riešení IT problémov v záujme našich zákazníkov.
naša ponuka

Solver Data Capture

Softvérový nástroj, ktorý zmení Váš mobilný telefón na čítačku čiarových kódov.

SDC využíva najnovšie vylepšenia hardvéru a softvéru fotoaparátov mobilných telefónov a nahrádza drahé hardvérové ​​snímače čiarových kódov. To eliminuje potrebu ďalšieho zariadenia a znižuje náklady všade tam, kde sa vykonáva skenovanie čiarových kódov. Na skenovanie čiarových kódov, spracovanie dát a hovory sa tak používa jediný hardvér – mobilný telefón.

SDC sa už používa v každodennej rutine u našich zákazníkov z oblasti logistiky, kde šetrí čas, náklady a zlepšuje celkovú produktivitu. Skenovanie pomocou fotografie umožňuje dávkové skenovanie, kde sa jedným stlačením skenovacieho tlačidla naskenuje viacero čiarových kódov. Toto je obzvlášť využiteľné pri skladovom hospodárstve, nákladných listoch, prevádzkových listoch atď. Môžete skenovať všetky položky na jeden sken, nie je potrebné vykonávať samostatné skenovanie pre každý čiarový kód. SDC je k dispozícii ako modul knižnice na integráciu s Vašou existujúcou aplikáciou. K dispozícii je aj samostatná testovacia aplikácia, stačí nás kontaktovať.

ČÍTAJ VIAC

Vývoj softvéru, údržba a SLA

Solver, ktorý má v súčasnosti 36 vývojárov, poskytuje služby vývoja softvéru pre svojich zákazníkov po celom svete už viac ako 30 rokov. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Služby.

Dostávame zaplatené za výsledky, nie za sľuby. Spokojnosť zákazníka je základným meradlom kvality našej práce. Ak nie ste spokojní s tým, čo ste od nás dostali, nemusíte platiť našu faktúru. Ak nám vysvetlíte a prediskutujete, čo môžeme urobiť lepšie, radi túto spätnú väzbu vymeníme za peniaze.

ČÍTAJ VIAC

GovBox Pro

Empowering Companies with Seamless Access and Enhanced Communication

Welcome to the future of efficient digital communication. Govbox Pro is the cutting-edge solution designed specifically for companies seeking to optimize their operations and enhance their interaction with public administration entities.

With Govbox Pro, accessing your electronic mailbox becomes effortless, eliminating the need for cumbersome card readers. Our innovative platform revolutionizes the way you sign documents, providing a streamlined and user-friendly experience that saves you time and simplifies your workflow.

READ MORE