Kontakt

Solver IT sídli na Slovensku, ktoré je súčasťou EÚ. Naša centrála sa nachádza v Bratislave, blízko rakúskej hranice, 50 km od Viedne, čo oceňujú najmä naši rakúski zákazníci.
Solver má tiež pobočku v Žiline, univerzitnom meste na severe Slovenska, kde získavame nové talenty pre vývoj softvéru. S väčšinou našich zákazníkov pracujeme na diaľku a celý proces softvérového vývoja vykonávame online. Týmto spôsobom dodávame softvér do USA, Francúzska, Nemecka a ďalších krajín po celom svete.
Ak ste už naším zákazníkom a potrebujete pomoc alebo chcete nahlásiť problém, odporúčame nás kontaktovať prostredníctvom nášho osobitného e-mailu podpory: support@solver.sk.
Okrem toho je možné kontaktovať Solver IT priamo v našich kanceláriách v Bratislave a Žiline na Slovensku.

Naše kancelárie

Bratislava

Uhrova 20
831 01 Bratislava
Slovakia

phone: +421 2 654 40 420
email: info@solver.sk

Žilina

Vysokoškolákov 41
010 08 Žilina
Slovakia

phone: +421 911 827 039
email: michal@solver.sk

Zákaznícka podpora

Kontaktujte našu zákaznícku podporu na e-maili: support@solver.sk.

phone: +421 2 654 40 420,1
email: support@solver.sk